Persil Persil-Premium Persil Discs 4v1

Souhrn symbolů údržby

Klikněte na symboly údržby

Klikněte na symboly žehlení a sušení

Klikněte na symboly chemického čištění

Klikněte na symboly bělení