Značka Persil neúnavně pracuje na zlepšení své ekologické stopy napříč celým svým hodnotovým řetězcem, čímž se účinně podílí na strategii společnosti Henkel zaměřené na udržitelnost.

 

Firma Henkel se jako celek soustředí na efektivní využívání zdrojů, snižování spotřeby energie svých globálních aktivit a předcházení emisím skleníkových plynů. Kromě toho se společnost Henkel zavázala stát se do roku 2040 společností bez škodlivých dopadů na klima. Podrobné informace o strategii a cílech ochrany klimatu společnosti Henkel najdete zde:

 

https://www.henkel.cz/udrzitelnost/byt-setrny-k-ovzdusi

 

Pomocí kalkulačky ekologické stopy společnosti Henkel si také mohou zákazníci vypočítat vlastní uhlíkovou stopu, což je motivuje k osobní snaze o omezení klimatických změn. Další informace o tomto tématu najdete níže.

Naše strategie udržitelnosti

Nedílnými součástmi strategie udržitelnosti společnosti Henkel jsou efektivní využívání energie a ochrana klimatu. Cílem této strategie je poskytnout zákazníkům, spotřebitelům, sousedům a naší společnosti větší hodnotu a současně snížit ekologickou stopu naší firmy. Podrobnější informace o strategii udržitelnosti společnosti Henkel najdete zde:

Zjistěte si, jakou máte ekologickou stopu

Kalkulačka ekologické stopy vyvinutá společností Henkel a Wuppertalským institutem v Německu vám během pár minut prozradí, jak váš osobní životní styl ovlivňuje vaši uhlíkovou stopu. Všechny údaje, které nám poskytnete, jsou zpracovávány anonymně.

Chceme být klimaticky pozitivní

Omezení emisí CO2 a skleníkových plynů v boji proti klimatickým změnám je jedna z největších výzev, jakým kdy lidstvo čelilo. Společnost Henkel podporuje Pařížskou klimatickou dohodu OSN a vytyčila si cíl stát se do roku 2040 firmou bez škodlivých dopadů na klima.

Vytváříme čistší svět

Naše certifikáty

Společnost Henkel je průkopníkem ve vývoji ekologických čisticích prostředků a jako vůbec první firma podepsala v roce 2005 „Chartu pro trvale udržitelné praní a úklid“ organizace AISE (Mezinárodní asociace pro mýdla, detergenty a čisticí prostředky). Společnosti, které se připojí k této iniciativě Mezinárodní asociace pro praní a péči o domácnost (International Laundry & Home Care Association), se zavazují k neustálému zlepšování svých procesů a každoročnímu vykazování dosaženého ekonomického, ekologického a společenského pokroku na základě stanovených klíčových čísel.

Naše odpovědnost

Jako průkopníci na poli udržitelnosti chceme prosazovat nová řešení pro udržitelný rozvoj a budovat naši společnost s důrazem na zodpovědnost a ekonomický úspěch. Tomu se podřizuje veškerá činnost naší společnosti a celý její hodnotový řetězec.