Persil Persil-Premium Persil Discs 4v1

Palmový olej a značka Persil

Palmový olej a Henkel

Henkel je malý a nepřímý uživatel palmového oleje. Používáme méně jak 0,2 procenta palmového oleje a oleje z palmových jader produkovaného celosvětově. Olej z palmových jader používáme hlavně: dvě třetiny naší roční poptávky představuje olej z palmových jader (většina se používá na povrchově aktivní látky), pouze jednu třetinu představuje palmový olej.

Naše cíle v podobě nového palmového oleje pro rok 2020

Henkel usiluje o nulové odlesňování, plnou sledovatelnost, fyzický pokrok v oblasti našeho hodnotového řetězce a zvýšené dodávky udržitelného oleje do roku 2020. Henkel zároveň podporuje malé vlastníky tím, že zavádí bezpečnostní standardy, kromě zajištění udržitelného zlepšení příjmů a živobytí. V samotném Hondurasu je už podporováno 17 500 malých vlastníků, kteří produkují více jak 500 000 tun palmového oleje (oleje z palmových jader) ročně.