*Důležité upozornění: Tyto symboly praní jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Ginetex. Jakékoli použití těchto symbolů vyžaduje předchozí povolení od společnosti Ginetex.

Další informace na http://www.ginetex.net.