Skip to Content

Persil a palmový olej

Obrázek palmových plodů

Palmový olej a Henkel

Henkel je malý a nepřímý uživatel palmového oleje. Používáme méně jak 0,2 % palmového oleje a oleje z palmových jader produkovaného celosvětově. Asi dvě třetiny naší roční poptávky představuje olej z palmových jader (většina se používá na povrchově aktivní látky), pouze jednu třetinu představuje palmový olej.

Henkel je malý a nepřímý uživatel palmového oleje. Používáme méně jak 0,2 % palmového oleje a oleje z palmových jader.

Naše cíle v podobě nového palmového oleje pro rok 2020

Henkel usiluje o nulové odlesňování a fyzický pokrok v oblasti našeho hodnotového řetězce a zvýšené dodávky udržitelného oleje do roku 2020. Henkel zároveň podporuje malé vlastníky tím, že zavádí bezpečnostní standardy jako například zajištění udržitelného zlepšení příjmů a živobytí. V samotném Hondurasu je už podporováno 17 500 malých vlastníků, kteří produkují více jak 500 000 tun palmového oleje (oleje z palmových jader) ročně.

Henkel usiluje o nulové odlesňování a fyzický pokrok v oblasti našeho hodnotového řetězce.

Víc o udržitelnosti

  • Kalkulačka spotřeby

    Kalkulačka spotřeby

  • Budoucnost je v gelu

    Budoucnost je v gelu

  • Zachraňte planetu

    Zachraňte planetu